Gebruiksaanwijzing C&C MS + BB

ProFa Clean Bezemborstel

Gegarandeerd veilig voor alle oppervlakken van voertuigen: uw boot, jacht, auto, vrachtwagen, camper, caravan of fiets worden met deze bezemborstel moeiteloos schoon. Ook op glas en spiegels te gebruiken.

De bezemborstel is bestand tegen chemische invloeden zoals ammoniak en verdunde mineraalzuren. Daarnaast biedt de bezemborstel weerstand tegen de inwerking van bacteriën, schimmels en andere schadelijke insecten. Spoel de bezemborstel na ieder gebruik goed na met schoon water en berg de bezemborstel droog op.

ProFa Clean Multishine

1. Open ProFa Clean Multishine door de dop goed in te drukken en tegen de klok in te draaien (kindveilige sluiting). Na gebruik de fles weer goed dichtdraaien tot u een klik hoort.

2. Pak een emmer of bak en vul deze met water en voeg hier Multishine bij. Bij normale vervuiling gebruikt u 1 deel product op 10 delen water. Hoe hardnekkiger de vervuiling, des te meer Multishine u gebruikt en is het aan te raden warm water te gebruiken. Bij extreme vervuiling kunt u het middel ook puur gebruiken.

3. Pak een zachte borstel en breng de (verdunde) Multishine aan en poets het vuil weg. Spoel goed na met schoon water. ''LET OP: Met warm/zonnig weer stukje voor stukje werken en het niet op laten drogen, maar snel afspoelen.''

BELANGRIJK BIJ PROFA CLEAN MULTISHINE:

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

 • Buiten het bereik van kinderen houden.

 • Bewaren in gesloten verpakking in droge en vorstvrije ruimte.

 • Veroorzaakt huidirritatie en ernstig oogletsel dus voorkom aanraking zonder bescherming. Draag tijdens gebruik beschermende kleding, handschoenen en oog-/gelaatsbescherming. Na het werken met dit product handen grondig wassen.

 • Bij het inwinnen van medisch advies: verpakking en etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

 • Met veel water en zeep wassen.

 • Verontreinigende kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 • Bij aanhoudende klachten / huidirritatie onmiddellijk een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

 • Evt. aanwezige contactlenzen verwijderen.

 • Voorzichtig de ogen een aantal minuten spoelen met water.

 • Bij aanhoudende klachten onmiddellijk een arts en/of het ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

BIJ ONWEL WORDEN OF INSLIKKEN:

 • Bel direct het alarmnummer en stel de verpakking met etiket ProFa Clean Multishine ter beschikking.

ProFa Clean is niet aansprakelijk voor schade aan mens of materiaal, van welke aard dan ook.

De gebruiker dient te allen tijde het etiket van het product zorgvuldig te lezen en de instructies die daarop vermeld staan op te volgen.

Bevat: SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE, < 5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen.
Let op: ProFa Clean Multishine niet in combinatie met andere producten gebruiken.

VEROORZAAKT HUIDIRRITATIE EN ERNSTIG (OOG)LETSEL!